Bedrijfsboodschap - Bedrijfsboodschap
Sponsoring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met gelabelde donaties.
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de nieuwe trend. Er wordt verwacht dat mensen niet zomaar ondernemen maar dat zij hun bedrijf leiden met respect voor mens, natuur en maatschappij.
 
In algemene zin wordt vanuit MVO veelal geduid op de begrippen people, planet en profit.
 
Wij zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk !

KaliTaman Foundation biedt de mogelijkheid van gelabelde donaties, zodat duidelijk zichtbaar is wat met uw donatie wordt gedaan. 
 
Als tegenprestatie vermelden wij uw naam / bedrijfsnaam en of logo op onze website.
 
U heeft de keuze uit onderstaande sponsor mogelijkheden:
 
 
Bouw van een huis voor minmaal 12 kinderen en hun verzorgers.
Bouw van een huis voor minmaal 12 kinderen en hun verzorgers.
KalITaman Op Java zijn 13 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar die onze hulp nodig hebben.

Geraamd MVO gelabeld project
€ 25.000,-
Watervoorziening
Onze prioriteit is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje.

Geraamd MVO gelabeld project tussen de € 9.000,- en € 11.000,-
Watervoorziening
Sanitaire voorzieningen
Sanitaire voorzieningen
Dit is de huidige situatie hoe de meeste mensen in Bali baden, naar de toilet gaan en hun kleren wassen, aan de doorgaande weg, waar kleine riviertjes stromen.

Geraamd MVO gelabeld project
€ 19.200,-.
Bouw van een aula voor een overledene
Onze ervaring is dat het voorkomt dat er geen ruimte is om iemand op te baren.

Wanneer er geen ruimte is hebben familie, vrienden en bekenden geen mogelijkheid om afscheid te nemen van hun dierbare.

Graag willen wij deze benodigde ruimte bouwen waar dit allemaal kan plaats vinden.

Geraamd MVO gelabeld project ca.
€ 6.500,-
Bouw van een aula voor een overledene
Eendjes
Eendjes
Met het geven van eendjes heb je de mogelijkheid om een familie voor langere periode van minimaal 2 jaar inkomsten te geven.

Geraamd MVO gelabeld project ca.
€ 2.450,-
Groenteteelt
Groente verbouwen met doel zelfvoorzienend te worden.

Geraamd MVO gelabeld project ca.
€ 1.500,-
Groenteteelt
Veeteelt
Veeteelt
Wij zien graag dat er projecten gestart gaan worden voor Veeteelt.

Geraamd MVO gelabeld project
minimaal € 3.250,-
Dak boven speelplaats bij KDV
Realisatie van een dak waar kinderen onder kunnen spelen.

Geraamd MVO gelabeld project
ca. € 1.500,-.
Dak boven speelplaats bij KDV
Armlastige mensen: Opa
Armlastige mensen: Opa
Onder andere deze Opa.
Jaarlijkse bijdrage € 240,-.

Meer is voor deze Opa van harte welkom.
Zorg voor Katten
Het onderhoud voor één kat op Bali is € 1,95 per dag.

Momenteel bieden we opvang aan 2 katten.

Voorheen waren het ca. 17 katten die anders verhongerden, het zijn er nu nog 2 katten omdat mensen beweren last te hebben van deze katten zijn ze tijdens onze afwezigheid doodgeschoten.
Wij vertrouwen op karma...............
Zorg voor Katten
Onderstaand PDF van de bovenstaande gelabelde projecten met meer informatie welke gedownload kunnen worden:
 
 
 
Onderstaand PDF van alle gelabelde projecten in één document welke gedownload kan worden:
 
 
 
Wanneer u wenst te sponsoren zijn wij en de mensen op Bali die uw hulp nodig hebben, u zeer dankbaar.
 
Wanneer u een gelabelde donatie sponsort kunnen wij u, wanneer u wenst, u op de hoogte houden door middel van foto's en informatie voorziening.
 
Doneren
Uw donatie is van harte welkom op ING rekening nummer NL66 INGB 0004487507 t.n.v. KaliTaman Foundation.
 
Doneren vanuit het buitenland
Uw donatie is van harte welkom op onderstaand IBAN nummer
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL66 INGB 0004487507
t.n.v KaliTaman Foundation o.v.v uw naam en email adres.
 
Wilt u meer informatie, stuur ons uw vragen per e-mail naar info@kalitamanfoundation.com