Bedrijfsboodschap - Bedrijfsboodschap
Over Ons
KaliTaman Foundation is in mei 2011 opgericht. Doordat er privé door meerdere mensen al enkele jaren hulp is geboden en geld is geschonken en er nog zoveel hulp te bieden is en er nog zoveel projecten te realiseren zijn, is het idee geboren om een Foundation op te richten. 
KaliTaman Foundation wil mensen op het eiland Bali door middel van deze Foundation hulp aanbieden en ondersteunen en zorgen voor werkgelegenheid.
 
Onze Missie
KaliTaman Foundation wil met uw hulp mensen en dieren in Indonesia met name op het eiland Bali helpen en ze een beter leven bieden.
 
Ons Doel

  • Werkgelegenheid creëeren,
  • Mensen toegang geven tot water,
  • Mensen toegang geven tot sanitaire voorzieningen,
  • Zorg bieden voor ouderen: huisvesting, eten, kleding, medicijnen 
  • Zorg bieden voor kinderen: eten, kleding, educatie, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang. computer lessen, vervolgopleiding,
  • Nazorg bieden aan overleden mensen,
  • Zorg bieden voor dieren: opvang, eten,
  • Financiële ondersteuning aan projecten,
  • Financiële ondersteuning aan mensen die het echt nodig hebben.
 
Geschiedenis KaliTaman
De naam Kalitaman komt van hotel Kalitaman uit Salatiga, Java, Indonesia.
 
Het hotel heeft zijn ontstaan te danken aan het bezoek van Prins Willem Frederik Hendrik "De Zeevaarder", de zoon Koning Willem II en de jongere broer van Willem III der Nederlanden, aan de Indische Archipel in 1837.
Toen de prins tijdens zijn reis over Java in Semarang verbleef, wilde hij ook een uitstapje maken naar Salatiga.
De moeilijkheid was echter een passend verblijf te vinden voor de koninklijke gast en zijn gevolg. Dat was er namelijk in Salatiga niet zodat er in allerijl een gebouw uit de grond werd gestampt. De redder in de nood was "de Koffiekoning van Salatiga", de heer Pierre Hamar de la Bréthonière die financiële hulp verschafte.
Uit dit voor de Oranje prins gebouwde verblijf is het latere "Hotel Kalitaman" ontstaan. De woning plus inrichting kostten hem toen 100.000 gulden, een aanzienlijk bedrag in die tijd.

Hotel Kalitaman was een belangrijk Hotel voor de handels-reiziger van onder andere de V.O.C. 
Hotel Kalitaman stond op Java bekend als een veilig verblijf voor reisende vrouwen in die tijd, ze werden er niet lastig gevallen door mannen.
Tijdens de tweede oorlog werd hotel Kalitaman gebruikt als vrouwenkamp.
 
Hotel Kalitaman is voor de tweede wereldoorlog enige tijd in eigendom geweest van Clara Anna Magdalena Vincentie, zij heeft hotel Kalitaman kunnen kopen door een erfenis welke zij gekregen heeft.
 
Clara Anna Magdalena Vincentie geboren op 26 januari 1883 te Semarang, overleden op 19 december 1942 te Semarang, was de Oma van de oprichtster van KaliTaman Embrace Life.
 
Hotel Kalitaman is gebouwd door de heer Pierre Hamar de la Brethonière, welke geboren is op 25 oktober 1794 te Rembang in Indonesia en is overleden op 15 december 1872 te Salatiga.
 
Hotel Kalitaman is na de oorlog afgebrand en opnieuw opgebouwd, de goede tijden van weleer zijn daarna niet meer teruggekomen. Het is lange tijd een belastingkantoor van de regering geweest en Bank Jawa Tengah JATENG.
Begin 2009 is het gesloopt. Een Chinees zakenman heeft de grond gekocht en heeft er een Shoppingmall gebouwd.
 
De nabestaanden van de familie Hamar de la Brethonière
hebben goedkeuring gegeven voor het gebruik van de naam "Kalitaman" en zijn hierdoor zeer vereerd.
 
Uit respect voor de Familie Hamar de la Brethonière en Clara Anna Magdalena Vincentie blijft de naam door middel van deze Foundation en KaliTaman Embrace Life voortleven.